Tin mới đăng

GIỚI THIỆU CHUNG

Phòng thí nghiệm (PTN) nghiên cứu và phát triển về truyền thông (CRD Lab) được thành lập từ năm 2006 và được điều hành chuyên môn bởi PGS.TS. Đào Ngọc Chiến.

Xem chi tiết...

HỘI THẢO VÀ TẠP CHÍ

Thông báo các Hội thảo chuyên ngành và các CFP của các tạp chí, chuyên san trong lĩnh vực Điện tử viễn thông. 

Xem chi tiết...

TIÊU ĐIỂM

Thông báo tuyển Thạc sĩ khoa học và Nghiên cứu sinh tại CRD Lab.

1. Đối tượng tuyển: Thạc sĩ khoa học và Nghiên cứu sinh đam mê các đề tài thuộc các chủ đề sau:

Xem chi tiết...

CÔNG CỤ


Công cụ thiết kế và tối ưu 
 

 Tại đây

TÀI LIỆU


Tài liệu tham khảo

Tại đây