Tin mới đăng

Các đề tài, dự án

Đề tài, dự án đang thực hiện

STT Tên đề tài, dự án Dạng đề tài,dự án Chủ nhiệm đề tài Thời gian thực hiện Ghi chú
 1  Nghiên cứu phát triển mặt phản xạ thông minh dựa trên học sâu để mở rộng vùng phủ cho các hệ thống thông tin vô tuyến 5G và sau 5G  Đề tài Nghị định thư (Hợp tác với Hàn quốc) Tạ Sơn Xuất  5/2023-5/2026  Đang thực hiện
 2          

 

 Đề tài, dự án đã thực hiện

STT Tên đề tài, dự án Dạng đề tài,dự án Chủ nhiệm đề tài Thời gian thực hiện Tình trạng
 1  Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thử nghiệm phân hệ cao tần cho vệ tinh Micro  Đề tài Nhà nước (Chương trình KHCN Vũ trụ)  Tạ Sơn Xuất  5/2018-5/2020  Đã nghiệm thu
 2 Nghiên cứu, chế tạo thử nghiệm anten MIMO đa búp sóng cho hệ thông thông tin di động sau 4G  Đề tài Nghị định thư (Hợp tác với Italia)  Nguyễn Khắc Kiểm  12/2017-12/2019  Đã nghiệm thu
 3  Thiết kế, chế tạo và triển khai thực nghiệm anten thẩm mỹ (ngụy trang) cho trạm gốc BTS trong hệ thống thông tin di động 2G và 3G trên địa bàn Hà Nội  Đề tài cấp Thành phố  Nguyễn Khắc Kiểm  1/2012-12/2013  Đã nghiệm thu
 4  Thiết kế và phát triển anten thông minh phẳng tích hợp trên đế điện môi có cấu trúc dị thường cho các hệ thống thông tin di động thế hệ mới 3G/4G  Đề tài Nghị định thư (Hợp tác với Ấn Độ)  Phạm Nguyễn Thanh Loan  1/2013-12/2014  Đã nghiệm thu
 5  Nghiên cứu thiết kế và chế tạo thử nghiệm anten đa băng tần sử dụng siêu vật liệu điện từ cho máy thu phát tích hợp GNSS/LEO  Đề tài cấp Bộ trọng điểm  Nguyễn Bích Huyền  1/2013-12/2014  Đã nghiệm thu
 6 Thiết kế, chế tạo anten đa băng tần cho máy thu GPS/Galileo   Đề tài cấp trường  Nguyễn Khắc Kiểm  1/2011-12/2011  Đã nghiệm thu