Tin mới đăng

HomeGIỚI THIỆU

CReate a Difference (CRD) - Sáng tạo sự khác biệt

Phòng thí nghiệm (PTN) nghiên cứu và phát triển về truyền thông (CRD Lab) được thành lập từ năm 2006 và được điều hành chuyên môn bởi PGS.TS. Đào Ngọc Chiến.

Là một trong những phòng thí nghiệm tiên phong của Viện Điện tử Viễn thông – Trường ĐHBKHN hoạt động theo mô hình PTN nghiên cứu, CRD Lab tập trung vào nghiên cứu các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tần số cao bao gồm:
- Phân tích, thiết kế anten và linh kiện cao tần
- Tính toán trường điện từ dựa trên phương pháp số: MoM, FDTD
- Thiết kế mạch quang tích hợp dựa trên phân cực plasma bề mặt
- Phân tích và thiết kế siêu vật liệu điện từ và siêu bề mặt điện từ
- Các thuật toán tối ưu trong thiết kế anten: meta-PSO, GSO,…
- Các hệ thống thông tin vô tuyến, thông tin vệ tinh,…
- Nghiên cứu và phát triển anten 4G/5G, anten MIMO, anten BTS, anten cho rada...

CRD Lab hiện đang tham gia đào tạo các trình độ Đại học, Thạc sĩ, Tiến Sĩ trong hệ thống đào tạo chính quy của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và ngày càng vững vàng khẳng định vị thế trong một lĩnh vực nghiên cứu được coi là khó thông qua nhiều công trình công bố trên các tạp chí khoa học uy tín cũng như nhiều đề tài nghiên cứu các cấp (đề tài nghị định thư, đề tài nafosted, đề tài cấp bộ, cấp thành phố…) được chủ trì bởi các thành viên của CRD Lab.

CRD Lab có quan hệ hợp tác với nhiều phòng nghiên cứu chuyên ngành tần số cao tại các trường Đại học lớn như: ĐH Chuo – Nhật bản, ĐH Bách Khoa Torino - Italy, ĐH Bách Khoa Milan - Italy, ĐH Ajou- Hàn Quốc,…., mang lại nhiều cơ hội trong hợp tác nghiên cứu chung, trao đổi sinh viên, thực tập ngắn hạn cho các thành viên tham gia CRD Lab.

Với mạng lưới rộng khắp các cộng tác viên là cựu sinh viên của CRD Lab hiện đang công tác ở nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực Điện tử - Viễn thông, hoạt động nghiên cứu của CRD Lab, do đó không chỉ mang tính học thuật và còn phù hợp với các ứng dụng thực tế; đồng thời tận dụng được các ưu thế của doanh nghiệp trong chế tạo, triển khai thực nghiệm và đo đạc kiểm chứng kết quả nghiên cứu.

CÔNG CỤ


Công cụ thiết kế và tối ưu 
 

 Tại đây

TÀI LIỆU


Tài liệu tham khảo

Tại đây