Tin mới đăng

HomeNGHIÊN CỨU

Các chủ đề nghiên cứu

1. Phân tích, thiết kế anten và linh kiện cao tần
2. Tính toán trường điện từ dựa trên phương pháp số: MoM, FDTD
3. Thiết kế mạch quang tích hợp dựa trên phân cực plasma bề mặt
4. Phân tích và thiết kế siêu vật liệu điện từ và siêu bề mặt điện từ
5. Các thuật toán tối ưu như Meta-PSO (Meta Particle Swarm Optimization), Genetic Algorithm, Simulated Annealing,... cho các bài toán của trường điện từ
6. Nghiên cứu và phát triển anten 4G/5G, anten MIMO, anten BTS, anten cho rada…Thiết kế, chế tạo ăng ten mảng từ lí thuyết đến thực hành
7. Xây dựng mô hình của các bài toán toán xạ bằng các hàm đặc biệt như Spheroidal Wave Functions, Mathieu's functions

CÔNG CỤ


Công cụ thiết kế và tối ưu 
 

 Tại đây

TÀI LIỆU


Tài liệu tham khảo

Tại đây