Tin mới đăng

Nghiên cứu sinh Đoàn Thị Ngọc Hiền bảo vệ luận án Tiến sĩ Kỹ thuật viễn thông cấp trường

Ngày 14/5/2020, NCS Đoàn Thị Ngọc Hiền đã bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật viễn thông cấp trường tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ có sự tham gia của các thầy đến từ nhiều trường đại học.

NCS Đoàn Thị Ngọc Hiền với đề tài: "Nghiên cứu thiết kế anten RFID thụ động sử dụng cấu trúc dệt và bề mặt dẫn từ nhân tạo".

PGS. TS Đào Ngọc Chiến tặng hoa chúc mừng 

 

Buổi bảo vệ có sự tham gia động viên tinh thần của các thành viên CRD Lab