Tin mới đăng

Môn học Kỹ thuật siêu cao tần

0. Giới thiệu môn học (download)

1.Chương 1. Giới thiệu về đường truyền siêu cao tần (slide pdf)

2. Chương 2. Các đường truyền sóng thực tế (slide pdf)

- Hướng dẫn bài tập lớn  (tại đây)

- Nội dung bài tập lớn và danh sách chia nhóm BTL  (tại đây)

- Sử dụng phần mềm ADS  (tại đây)

3. Chương 3. Các phương pháp điều chỉnh và phối hợp trở kháng (slide pdf )

- Smith Chart (download)

4. Chương 4. Phân tích mạng siêu cao tần (slide pdf)

5. Chương 5. Các linh kiện siêu cao tần thụ động (slide pdf)

6. Chương 6. Bộ lọc siêu cao tần thụ động (slide pdf)

Tài liệu tham khảo

- David M. Pozar, "Microwave Engineering", 4th Edition. (download tại đây)