Tin mới đăng

Môn học Thông tin vệ tinh

1.Chương 1. Giới thiệu tổng quan về thông tin vệ tinh (slide pdf)

2. Chương 2. Định vị vệ tinh trên quỹ đạo (slide pdf)

3. Chương 3. Đặc điểm của kênh trong truyền dẫn thông tin vệ tinh (slide pdf)

4. Chương 4. Anten trong thông tin vệ tinh (slide pdf)

Tài liệu tham khảo

- Satellite Communication (Dennis Roddy), 4th Edition. (download tại đây)