Tin mới đăng

Công trình công bố năm 2023

Cập nhật đến ngày 08/02/2023

Web of Science:

1. Tran Hien Bui, Hieu Trung Vu, Son Xuat Ta, Khac Kiem Nguyen, Chien Dao-Ngoc and Nghia Nguyen-Trong, "Dual-Band Dual-Polarized Slotted-Patch Antenna For In-Band Full-Duplex Applications," in IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, DOI: 10.1109/LAWP.2023.3240831.